Wspólne posiedzenie Zespołu TK ds. rozwoju dialogu społecznego oraz ds. prawa pracy i układów zbioro