Wsparcie na uzyskanie grantu – nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków w ramach III edycji programu Wsparcie na uzyskanie grantu.

Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych. Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner. Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego.

Całkowity budżet programu w 2013 roku dostępny dla wnioskodawców wynosi 1 mln zł.
Nabór wniosków trwa do 28 czerwca.

Więcej: LINK