Kompetentny lider dialogu społecznego

W zakopiańskim Ośrodku Wypoczynkowym Rzemieślnik odbyło się dwudniowe (24-26 kwietnia) szkolenie „Kompetentny Lider Dialogu Społecznego w Zarządzaniu Zmianami”.
W szkoleniu wzięli udział eksperci z zakresu dialogu, pracownicy organizacji rzemiosła i przedsiębiorczości oraz byli koordynatorzy projektu ”Skuteczni eksperci=Efektywny dialog”.

W zakresie tematycznym znalazły się m.in. następujące kwestie:
•    cele i istota zmian,
•    Zmiana to szansa czy konieczność
•    Temat zarządzania zmianami a dialog społeczny,
•    Jak radzić sobie z sytuacją zmiany? Czy może być w tym pomocny dialog społeczny?
•    Wyłonienie i omówienie elementów ważnych podczas prowadzenia dialogu społecznego,
•    W jaki sposób wykorzystać znajomość psychologii zmian dla potrzeb prowadzenia dialogu społecznego?
Warsztaty odbywały się w dwóch grupach. W celu podniesienia efektywności szkolenia trenerzy prowadzili interaktywne ćwiczenia praktyczne, praca w grupie i indywidualnie, brain-storming, mini wykłady i prezentacje, dyskusje moderowane przez trenerów, scenki i odgrywanie ról, case studiem.

Umiejętności nabyte podczas warsztatów będą wykorzystywane podczas prac na rzecz dialogu społecznego w działaniach Zespołów problemowych Komisji Trójstronnej, jak również na poziomie regionalnym.

Szkolenie zorganizował Związek Rzemiosła Polskiego.

Zdjęcia z warsztatów: LINK