Wsparcie dla MŚP

– Kreowanie korzystnych warunków dla rozwoju MŚP to jeden z głównych priorytetów Unii Europejskiej, a Fundusze Europejskie są istotnym źródłem finansowania inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców – zaznaczył wiceminister Paweł Orłowski podczas konferencji prasowej poświęconej Inicjatywie JEREMIE.

Wiceminister podkreślił, że jednym z narzędzi wspierających sektor MŚP są instrumenty zwrotne. Wsparcie w postaci pożyczek, gwarancji oraz wkładów kapitałowych w obecnej perspektywie finansowej oferowane jest przede wszystkim w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych, a także w Programach: Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej oraz Kapitał Ludzki.

Więcej: LINK