Izba z Katowic w Hiszpanii

Dobiega końca realizacja projektu „Edukacja w rzemiośle ma przyszłość!” w ramach programu Leonardo da Vinci – projekt Mobilności, prowadzony w partnerstwie z ESMOVIA Espana Movilidad w Walencji.

W ramach międzynarodowej wymiany w Hiszpanii gościła 20-osobowa grupa uczestników – przedstawiciele komisji egzaminacyjnych, pracownicy katowickiej Izby i zrzeszonych w niej Cechów, dyrekcja i nauczyciele szkół zawodowych, technikum, doradcy zawodowi oraz przedstawiciele zawodów rzemieślniczych.

 

Uczestnikami projektu były osoby bezpośrednio związane z kształceniem zawodowym, osoby zajmujące się przygotowaniem projektów szkoleniowych, kadra kierownicza odpowiedzialna za zarządzanie zasobami ludzkimi.

Celem projektu była wymiana doświadczeń z partnerami w Hiszpanii w zakresie poznania dobrych praktyk stosowanych w kształceniu zawodowym, uzyskania umiejętności dopasowywania metod szkoleniowych do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy w Unii Europejskiej.
Więcej: LINK