Wsparcie dla MŚP w nowej perspektywie finansowej UE – konferencja

Zapraszamy do udziału w konferencji nt. „Wsparcie dla mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020”, która jest organizowania przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR), z inicjatywy i we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.

Będzie to kolejne niezwykle ważne dla środowiska rzemieślniczego wydarzenie organizowane w ramach obchodów Jubileuszu 80-lecia Związku Rzemiosła Polskiego. Konferencja odbędzie się 23 stycznia 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, na ul. Wspólnej 2/4 (Sala kinowa).

Celem konferencji jest pokazanie możliwości wsparcia dla mikro i małych firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców w ramach programów operacyjnych (krajowych i regionalnych) na lata 2014-2020, a także omówienie zakładanych schematów finansowania i procedur ubiegania się o środki przez małe firmy.

Uczestnikami konferencji będą przedsiębiorcy, przedstawiciele izb i cechów rzemieślniczych, Konwentu Marszałków, samorządów województw, instytucji wdrażających programy operacyjne, krajowych i regionalnych organizacji pracodawców oraz innych instytucji zainteresowanych wdrażaniem programów wspierających rozwój przedsiębiorczości.

Zaproszenie: LINK
Program:
LINK