Wsparcie dla MŚP na eksport

Od jutra aż do końca lipca przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą starać się w o dotacje na eksport swoich wyrobów, którymi chcą podbić nowe rynki zbytu lub umocnić pozycję na tych, na których są już obecne.

To dotacja dla firm, których średni udział eksportu w całości sprzedaży w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych był nie większy niż 30 proc. i w żadnym z tych lat nie przekroczył 60 proc. Do wniosku trzeba załączyć strategię ekspansji na zagraniczne rynki przygotowaną przez zewnętrznego doradcę. Do podziału są w sumie 94 mln zł. Jeden przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 400 tys. zł, jednak nie więcej niż 75 proc. wydatków kwalifikujących się do wsparcia.

„Paszport do eksportu” obejmuje szeroki wachlarz wsparcia od dotacji na uczestnictwo w imprezach targowych, poprzez pokrycie kosztów transportu eksponatów, próbek wyrobów, dokumentacji technicznej, a także ich ubezpieczenie, po uzyskanie pomocy prawnej, czy certyfikatów, a także wiele innych.

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu. Podziałem dotacji zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej: prapr.gov.pl