Wpływ przemysłu 4.0 na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Wspólny projekt

Projekt – „Wpływ przemysłu 4.0 na sektor małych i średnich przedsiębiorstw”. Którego liderem jest Węgierski Związek Małych i Średnich Firm Rzemieślniczych  (IPOSZ), a partnerami: Związek Rzemiosła Polskiego; Związek Małych i Średnich Przedsiębiorstw Republiki Czeskiej, Słowacki Związek Rzemiosła finansowany jest z Funduszu Wyszehradzkiego. Partnerami stowarzyszonymi projektu są: Izba Wschodnioniemieckiego Rzemiosła, Confartigianato Imprese z Bergamo oraz Europejska Unia Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME).

Projektowi poświęcona będzie blisko dwa dni trwająca (16-17 listopada) konferencja międzynarodowa w Budapeszcie. W spotkaniu wezmą udział stowarzyszenia MŚP z czterech państw tzw. Grupy Wyszehradzkiej V4, przedstawiciele organizacji MŚP z Włoch i Niemiec oraz UEAPME. Przed konferencją organizacje MŚP przeprowadzą badania w formie kwestionariusza oraz podzielą się doświadczeniami, a także przedstawią strategie realizacji projektu w swoich krajach.
Efektem projektu będzie opracowanie dokumentu końcowego dla przedsiębiorstw i decydentów. Planuje się zorganizowanie konferencji prasowej. Projekt na temat koncepcji „Przemysł 4.0” sprzyja zmianom w gospodarce i społeczeństwie. Jesteśmy świadkami przyśpieszonego procesu, w których nie ma już standardowych recept.

Kraje grupy wyszehradzkiej jako obszar ekonomiczny, powinny dążyć do wypracowania wspólnych odpowiedzi na wyzwania i ustalenia zasad stałej współpracy. Działania powinny obejmować również firmy rodzinne, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W czterech krajach V4 organizacje MŚP przeprowadzą za pomocą kwestionariuszy badania, wynikami których podzielą się podczas konferencji. Uzyskane doświadczenia pozwolą na określenie etapów dojścia do cyfryzacji MŚP w krajach Europy zachodniej i centralnej.
Na konferencji głos zabiorą m.in. przedstawiciele węgierskiego Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Handlu.

Adresy stron internetowych Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego: http://visegradfund.org/home/  www.visegradfund.org