Wniosek uzupełniający ZRP do stanowiska w sprawie COVID-19 Specustawy

W nawiązaniu do wysłanego w dniu 24 marca 2020 r. stanowiska w sprawie tzw. specustawy COVID-19 Związek Rzemiosła Polskiego przekazał wniosek uzupełniający, dotyczący uwzględnienia rozwiązań pomocowych dla firm, które pomimo kryzysu kontynuują działalność, ale zostaną postawione w trudnej sytuacji finansowej z powodu znacznych  opóźnień w płatnościach za dostawy i usługi przez swoich kontrahentów: https://bit.ly/33Pidqt