Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 25/03/2020

Stanowisko ZRP w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - COM(2020) 113

Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - COM(2020) 113 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa)

W związku z przygotowywanym przez Ministerstwo projektem stanowiska RP w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - COM(2020) 113 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa), Związek Rzemiosła Polskiego przedkłada następujący komentarz do tego dokumentu:

W opinii Związku Rzemiosła Polskiego inicjatywa inwestycyjna Komisji Europejskiej w odpowiedzi na koronawirusa zasługuje na mocne wsparcie. Przedsiębiorcy są mocno zainteresowani uruchomieniem z EFRR finansowania kapitału obrotowego w MŚP na czas kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego.

Jako kluczowe, z punktu widzenia zwalczania zagrożenia epidemiologicznego, a w przyszłości nie dopuszczenia do powtórzenia takiego kryzysu uznajemy również podjęcie działań wspierających inwestycje niezbędne do wzmocnienia zdolności reagowania kryzysowego w służbie zdrowia. Tym bardziej, że w planowanym w tarczy antykryzysowej filarze służby zdrowia przewiduje się przeznaczenie na wydatki związane z likwidacją epidemii i działania profilaktyczne w służbie zdrowia tylko 7,5 mld zł. Pojawiają się głosy, że są to nakłady zdecydowanie niewystarczające. Tym bardziej, że nie ma wątpliwości, że stan kryzysu w polskiej służbie zdrowia trwa od wielu lat.
Z kolei znacznie większy, planowany w tarczy antykryzysowej w wysokości 30 mld zł, filar inwestycji publicznych w ogóle nie przewiduje inwestycji w służbie zdrowia. W miejsce inwestycji prywatnych planuje się wzmocnienie finansowania publicznego w infrastrukturę drogową i kolejową, ochronę środowiska, szkolnictwo, internet, czy energetykę.

***

20 marca 2020 r., Warszawa

Dokument do pobrania: https://bit.ly/39iBe5G

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018