Wizyta Ministra ds. Rzemiosła i Usług Regionu Lombardii

6 marca b.r. w siedzibie ZRP odbyło się spotkanie z delegacją Regionu Lombardii (Włochy). Na czele włoskiej delegacji stał Minister ds. Rzemiosła i Usług Regionu Lombardii Domenico Zambetti, zaś delegacji ZRP przewodniczyli Prezes ZRP Jerzy Bartnik oraz Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Leszek Janowski.

 

W trakcie rozmów strony przedstawiły specyfikę swojego rzemiosła i zaprezentowały dorobek w dziedzinie edukacji zawodowej i promowania przedsiębiorstw rzemieślniczych.

Kończąc spotkanie, przedstawiciele ZRP i Regionu Lombardii wyrazili nadzieję na owocną współpracę, zwłaszcza na poziomie regionów Mazowsza i Lombardii.