Wizyta delegacji Berlińskiego Towarzystwa ds. Współpracy Międzynarodowej

W dniach 5-6 marca br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego gościła delegacja Berlińskiego Towarzystwa ds. Współpracy Międzynarodowej (BGZ). Przedstawicielki Towarzystwa – dr Hilde Hansen i Grażyna Wittgen – zaprezentowały możliwości współpracy między ZRP a BGZ.

BGZ jest instytucją finansowaną przez Kraj Związkowy Berlin i Berlińską Izbę Rzemieślniczą i działa na rzecz realizacji projektów współpracy międzynarodowej podmiotów gospodarczych i instytucji państwowych.