Wizyta Centralnego Związku Rzemiosła Niemieckiego w Warszawie

Polskie i niemieckie rzemiosło są dla siebie ważnymi partnerami, czego znakiem była ostatnia wizyta kierownictwa Centralnego Związku Rzemiosła Niemieckiego (ZDH) w Warszawie 7 kwietnia br. Prezydent ZDH Otto Kentzler oraz Sekretarz Generalny tej organizacji Hanns-Eberhard Schleyer przyjechali na zaproszenie Prezesa ZRP Jerzego Bartnika. W programie wizyty były rozmowy z kierownictwem ZRP oraz spotkanie w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości (MIRiP) w Warszawie. ZRP było reprezentowane przez Prezesa Jerzego Bartnika, Wiceprezesa ZRP i Prezesa Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Leszka Janowskiego, Dyrektora Generalnego ZRP Elżbietę Znosko-Łapczyńską oraz Dyrektora MIRiP Stefana Rynowieckiego.

W czasie rozmów poruszono tematy, które dotykają rzemieślników po obu stronach Odry: obecnym kryzysie gospodarczym i finansowym oraz rządowych działaniach przeciwdziałania mu, edukacji zawodowej oraz potrzebie promocji rzemiosła wśród młodzieży. W tym punkcie panowie Kenztler i Schleyer przedstawili założenia kampanii wizerunkowej ZDH, która ma promować naukę w zawodach rzemieślniczych. Niemiecki związek liczy, że – poprzez pokazanie rzemiosła jako, nowoczesnej, innowacyjnej i dobrze płatnej drogi zawodowej – uda się skłonić większą ilość młodych ludzi do wyboru rzemieślniczego zawodu a niemiecka gospodarka dostanie tak potrzebnych i brakujących jej fachowców.