Wieloletni budżet UE 2021-2027 – perspektywy dla małych i średnich przedsiębiorstw

11  grudnia 2020 r. w formie wideokonferencji miało miejsce seminarium nt „Wieloletni budżet UE 2021-2027 – perspektywy dla małych i średnich przedsiębiorstw” zorganizowane przez biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce.  ZRP reprezentowali Pan Norbert Pruszanowski, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji i Pani Bogumiła Frąckowiak, ekspert Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, członkowie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. Funduszy Europejskich W spotkaniu udział wzięli Pan Jan Olbrycht  poseł do Parlamentu Europejskiego sprawozdawca ds. Wieloletnich Ram Finansowych, poseł Jadwiga Emilewicz, była wicepremier i Minister Rozwoju oraz przedstawiciele organizacji przedsiębiorców. Głównym tematem była wymiana poglądów na temat kompromisu osiągniętego przez Radą UE 10 grudnia br ws budżetu UE na lata 2021-2027 i skutków ostatecznych zapisów dot. uwarunkowania wypłat środków finansowych od przestrzegania zasady praworządności. Zdaniem większości uczestników spotkania osiągnięty kompromis stanowi bardzo dobrą informację dla wszystkich polskich przedsiębiorców, którzy oczekują szybkiego uruchomienia wsparcia, w pierwszej kolejności w ramach Krajowego Planu Odbudowy, co powinno mieć istotny wpływ na ograniczenie negatywnych skutków pandemii koronawirusa COVID-19 i znaczący wzrost koniunktury gospodarczej w przyszłym roku.