Wideokonferencja Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP – Tarcza Finansowa

W czwartek, 7 maja br. o godzinie 16.45 odbędzie się VI Wideokonferencja Rady Przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP, Adamem Abramowiczem. Tematem rozmowy będą Zasady pomocy dla MŚP w ramach Tarczy Finansowej, która została już uruchomiona.

Udział w konferencji potwierdził Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA, Bartosz Marczuk.

Warunkiem udziału w wideokonferencji jest rejestracja w formularzu dostępnym pod adresem: https://rzecznikmsp.gov.pl/rejestracja-zasady-pomocy-dla-msp/ w terminie do środy, 6 maja br.

Pytania do gościa można skierować za pomocą formularza rejestracji.

Osoby prawidłowo zarejestrowane otrzymają na wskazany przy rejestracji adres mejlowy w czwartek, 7 maja do godziny 16:15 instrukcję logowania do konferencji.

W razie nieotrzymania linku do logowania we wskazanym terminie pomimo prawidłowej rejestracji, a także w przypadku innych problemów technicznych z połączeniem z konferencją, proszę o kontakt z informatykiem, p. Arturem Żółkowskim, tel. 22 123 70 57, e-mail: artur.zolkowski@rzecznikmsp.gov.pl