Wiceprzewodniczący wykonawczy KE Valdis Dombrovskis gościem specjalnym Walnego Zgromadzenia SMEunited

W dniu 5 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie SMEunited, którego gościem specjalnym był wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

Spotkanie w formacie wideokonferencji zgromadziło przedstawicieli organizacji członkowskich SMEunited. Z udziałem Vladisa Dombrovskisa omówiono założenia Europejskiej Strategii Odbudowy oraz Funduszu Odbudowy.

W trakcie debaty wiceprzewodniczącemu przekazano wyraźne przesłanie od przedstawicieli rzemiosła i MŚP z całej Europy, że wyjście z kryzysu będzie możliwe tylko wtedy, gdy Unia Europejska wesprze MŚP w zachowaniu płynności finansowej, wznawianiu inwestycji oraz utrzymaniu i tworzeniu nowych miejsca pracy. Podkreślono, że w pierwszej kolejności MŚP potrzebują dostępu do finansowania oraz jasnych perspektyw w odniesieniu do tzw. zielonej gospodarki, transformacji cyfrowej jak również niezakłóconego rozwoju jednolitego rynku.

Członkowie SMEunited z zadowoleniem przyjęli Europejską Strategię Odbudowy wraz z Funduszem Odbudowy i dostosowanymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE. Obiecującym jest fakt, że MŚP znalazły się w centrum całej strategii. Prezydent SMEunited Alban Maggiar ocenił, że przedstawiony plan jest „odważnym krokiem we właściwym kierunku. Jest to mocny znak solidarności w połączeniu z wolą i instrumentami wzmacniającymi państwa członkowskie najbardziej dotknięte kryzysem oraz całą Unię Europejską”.

Dyskusja pokazała także, że same wskaźniki płynności finansowej nie wystarczą, aby ocenić faktyczną sytuację MŚP i ich zdolność przetrwania. Większość w ciągu ostatnich kilku miesięcy straciła ponad 80% obrotów, a dodatkowe pożyczki jeszcze bardziej zwiększą poziom zadłużenia. Dlatego członkowie SMEunited z zadowoleniem przyjęli propozycję Instrumentu Wsparcia Wypłacalności (ang. Solvency Support Instrument) i nalegali, aby MŚP miały do ​​niego również dostęp, podkreślając przy tym, że konkretne rozwiązania muszą być dostosowane do potrzeb MŚP.

Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowała E.Doboszyńska, Dyrektor Generalny.