Wicepremier Piechociński przeciw ograniczaniu możliwości korzystania z interpretacji podatkowej

Janusz Piechociński pozytywnie odniósł się do większości zmian proponowanych przez Ministra Finansów w Ordynacji podatkowej. Nie zgadza się jednak m.in. z propozycją ograniczenia możliwości korzystania z interpretacji indywidualnej.

Zastrzeżenia szefa MG dotyczą m.in. przedmiotu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Minister Finansów proponuje bowiem jej zawężenie tylko do zdarzeń przyszłych. Obecnie można wnioskować o wydanie takiej interpretacji także w odniesieniu do stanu faktycznego.

Rozwiązanie MF dotyczące ograniczenia przedmiotu interpretacji odbiega od standardów przyjętych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Resort gospodarki postuluje, aby porządki prawne miały spójny charakter. Zapewni to optymalne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwagi Ministra Gospodarki zostaną przedstawione na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów 9 stycznia 2014 r.
Więcej: LINK