Wiarygodność płatnicza w obrocie gospodarczym

Już jutro (13 listopada) w resorcie gospodarki w Warszawie odbędzie się spotkanie konsultacyjne poświęcone wiarygodności płatniczej w obrocie gospodarczym.

Ministerstwo Gospodarki prowadzi prace nad oceną funkcjonowania ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ważną częścią tych prac są szerokie konsultacje obejmujące doświadczenia różnych uczestników rynku wymiany informacji gospodarczych. Podstawą do rozpoczęcia dyskusji jest opracowany w ministerstwie materiał pt: System informacji o wiarygodności płatniczej w obrocie gospodarczym – Zielona Księga.

Dokument ma na celu ułatwienie wymiany poglądów i wypracowanie doskonalszych rozwiązań na przyszłość – w zamyśle autorów ma być jedynie podstawą do rozpoczynającej się dyskusji na temat potrzeby i kierunku zmian w systemie wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych.

Zielona Księga skierowana jest zarówno do adresatów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych czyli wierzycieli, dłużników, biur informacji gospodarczej oraz pozostałych uczestników wymiany informacji, jak również do szerokiego grona partnerów społecznych, przedsiębiorców, instytucji chroniących interes konsumentów, uczelni wyższych oraz członków Rady Ministrów.

Ideą systemu było przede wszystkim wsparcie przedsiębiorców w walce z wyłudzeniami  i oszustwami dotykającymi firmy udzielające w różnych formach kredytu nierzetelnym konsumentom, a także współpracujących z nierzetelnymi partnerami gospodarczymi.

Uwagi można zgłaszać za pomocą strony internetowej www.konsultacje.gov.pl.
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Plac Trzech Krzyży 3/5 13 listopada godz. 12:00.
Więcej: LINK