Według UEAPME obecna definicja MŚP nie wymaga zmiany

Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw UEAPME 

Obecna europejska definicja małych i średnich przedsiębiorstw została określona w zaleceniu 2003/361 Komisji przyjętym w dniu 6 maja 2003 r., które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Głównymi czynnikami, które decydują o tym, że dana firma należy do sektora MŚP jest ilość zatrudnianych pracowników (mniej niż 250 osób), obrót netto poniżej 50 milionów euro albo suma bilansowa mniej niż 43 miliony euro. Firma musi być także niezależna lub należeć do grupy powiązanych przedsiębiorstw, które razem spadają poniżej pułapów.

Komisja na bieżąco monitoruje wdrażanie definicji MŚP. Jako narzędzie strukturalne pomaga ona w identyfikacji przedsiębiorstw, które ze względu na swój rozmiar mogą borykać się z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu rynku, więc powinny uzyskać preferencyjne traktowanie. Dobrym przykładem może być utrudniony dostęp MŚP do finansowania.

Dla MŚP jest szczególnie ważne, aby definicja była jak najprostsza i aby jej stosowanie nie wiązało się ze znacznymi obciążeniami biurokratycznymi. UEAPME uważa, że obecna definicja MŚP jest zadowalająca – jasna i łatwa do zastosowania przy niskich kosztach administracyjnych. Rozmycie pojęcia MŚP uniemożliwiłoby udzielanie bezpośredniego wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom.