Webinarium pt. „Ochrona oznaczeń geograficznych na produkty przemysłowe i rzemieślnicze”, 16 października 2023

16 października 2023 o godz. 13.00 Urząd Patentowy organizuje webinarium pt. „Ochrona oznaczeń geograficznych na produkty przemysłowe i rzemieślnicze”.

Poprowadzi je dyrektor Departamentu Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP – Małgorzata Szymańska-Rybak. W kwietniu 2022 r. Komisja Europejska zaproponowała pierwsze w historii ramy ochrony własności intelektualnej w przypadku wyrobów rzemieślniczych i przemysłowych.

UE dysponuje szczególną ochroną oznaczeń geograficznych dla win, napojów spirytusowych oraz innych produktów rolnych i środków spożywczych. Do tej pory nie istniał jednak ogólnounijny mechanizm ochrony cech charakterystycznych przypisywanych szczególnym lokalnym umiejętnościom i tradycjom związanym z innymi produktami, takimi jak produkty rzemieślnicze i przemysłowe, takie jak ceramika, wyroby szklane, odzież, koronki, biżuteria, meble i noże. Wśród chronionych w ten sposób produktów może znaleźć się m.in. ceramika z Bolesławca, szkło Krośnieńskie, koronki z Koniakowa, szkło z Murano, itd. Podstawę tych ram mają stanowić oryginalność i autentyczność tradycyjnych praktyk w regionach, z których produkty te pochodzą.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 i (UE) 2019/1753 oraz decyzję Rady (UE) 2019/1754 ma umożliwić producentom – analogicznie do systemu oznaczeń geograficznych dla produktów rolnych i spożywczych – ochronę wyrobów rzemieślniczych i produktów przemysłowych w kontekście ich pochodzenia oraz związanych z nimi tradycyjnych umiejętności, i to zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.

Link do transmisji online pojawi się na stronie internetowej Urzędu pod informacją o wydarzeniu.

https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/webinarium-pt-ochrona-oznaczen-geograficznych-na-produkty-przemyslowe-i-rzemieslnicze