Finał XV-ej edycji Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Pan Jan Gogolewski wziął udział w uroczystości wręczenia przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę certyfikatów w XV edycji Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, które miała miejsce10 października 2023 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Prezydent RP wręczył przedstawicielom siedemnastu przedsiębiorstw statuetki i certyfikaty laureatów tegorocznej edycji w/w konkursu, który  ma na celu promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Jest to jedyny taki konkurs, w którym kandydatów do nagrody zgłaszają sami pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym „Solidarność”.