Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją. Seminarium

W siedzibie Centrali ZUS w Warszawie w dniach 18-20 grudnia odbędzie się seminarium, na którym partnerzy społeczno-gospodarczy będą dyskutować nad wypracowanymi założeniami do modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Celem projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” jest wypracowanie modelu kształcenia specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją oraz przetestowanie tego modelu na nowo utworzonym kierunku studiów podyplomowych. Zadaniem specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją będzie wspieranie klienta w procesie rehabilitacji, zarówno medycznej, jak i psychologicznej, zawodowej oraz społecznej. Będzie on więc kompleksowo koordynować wszystkie działania rehabilitacyjne.

Na dwudniowym seminarium przedstawiciele różnych grup interesariuszy będą dyskutować nad wstępnymi założeniami modelu kształcenia. Podczas spotkania omówione zostaną m.in.: rola reh menagera w niemieckim zabezpieczeniu wypadkowym, profil kompetencyjny specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, założenia i uwarunkowania jego pracy, metodyka kształcenia oraz wymagania, które powinni spełniać kandydaci chcący podjąć studia z tego zakresu.
Więcej: LINK