Warsztaty z rozliczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w warsztatach z rozliczania projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami wypełniania wniosków o płatność.     

Warsztaty poprowadzi konsultant Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Na spotkaniu omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z:
zasadami rozliczania i obowiązkami sprawozdawczymi wynikającymi z dokumentów programowych;
strukturą generatora wniosku o płatność;
opisem dokumentów księgowych;
zamykaniem projektu i obowiązkiem przechowywania dokumentacji.
Podczas spotkania przekazane zostaną także wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o płatność. Na koniec zajęć będzie możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z konsultantami Centralnego Punktu Informacyjnego. Ponadto, każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniu.

Warsztaty odbędą się 19 i 20 listopada (należy wybrać jeden z terminów). Zgłoszenie należy przesyłać na adres: spotkania@cpe.gov.pl, zawierając  w nim następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu kontaktowego, wybrany termin udziału w warsztatach (19 lub 20 listopada).

Więcej: LINK