Warsztaty testujące dla przedstawicieli pracodawców

Forum Związków Zawodowych w ramach projektu „Spółki pracownicze przepis na sukces” zorganizowało 18 czerwca w Warszawie warsztaty testujące dla przedstawicieli pracodawców. Warsztaty dotyczyły tworzenia spółek pracowniczych.

Celem spotkania było ustalenie i przybliżenie problemów organizacji i zarządzania spółką pracowniczą oraz diagnoza możliwości i warunków do tworzenia spółek pracowniczych w firmach rzemieślniczych. Realizatorzy projektu przedstawili założenia projektu ustawy o spółkach pracowniczych oraz przybliżyli przykłady dobrych praktyk w takich spółkach.

Z założenia mogą one być rozwiązaniem dla firm, zagrożonych utratą płynności finansowej i zwolnieniami, a także w przypadku, kiedy właściciel nie jest zainteresowany kontynuowaniem działalności bądź nie ma następców. Jej zawiązanie wiąże się z wykupem akcji oraz wzięciem odpowiedzialności za działalność firmy. Przedstawiciele pracowników przejmują zarządzanie firmą.

Uczestniczący w warsztatach przedstawiciele organizacji rzemiosła i przedsiębiorczości przybliżyli strukturę firm tego środowiska oraz przedstawili możliwości dotarcia do tych firm przy wsparciu ZRP, izb i cechów regionalnych.

Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali: Marta Płonka i Robert Zieliński, Byli także przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia.