Nagrody Mikroprzedsiębiorca Roku przyznane

Digital Core Desing, bytomska firma produkująca nowatorskie rozwiązania elektroniczne, otrzymała tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku 2013.

Kapituła konkursu, której członkiem jest Prezes ZRP Jerzy Bartnik, przyznała także trzy wyróżnienia w trzech kategoriach. Miło nam poinformować, że w kategorii senior wyróżniony został  Michał Młynarczyk  z Leszna, który prowadzi Wytwórnię  Lodów i Artykułów Spożywczych Michał Młynarczyk z Leszna. W kategorii start, dla mikrofirm z mniejszym niż czteroletnim doświadczeniem, wyróżniony został Paweł Kluczyński, właściciel firmy Airoptic z Poznania.  Trzecim wyróżnionym w kategorii progres (firmy, które powstały między początkiem 2005 r. a końcem 2008 r.) jest Marek Sadowski – szef Robotics Inventions z Warszawy.

W czasie gali przedstawione zostały badania Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowym dotyczące kryzysu i jego wpływu na sektor MŚP. Związek Rzemiosła Polskiego uczestniczył w przygotowaniu ankiety do badań. Aż 66 proc. z 300 badanych mikrofirm (zatrudniających do 9 osób) deklaruje, że kryzys jest zjawiskiem realnym i ma wpływ na funkcjonowanie ich biznesu. 46 proc. zauważa spadek obrotów, a 27 proc. — mniejszą liczbę klientów. Mikroprzedsiębiorcy oceniają, że  obecna fala kryzysu jest podobna do poprzedniej albo nawet groźniejsza, dodają jednak, że nie oczekują pogorszenia się sytuacji. Deklarują również, że firma na koniec 2013 roku będzie w takiej samej lub lepszej sytuacji niż na koniec roku 2012. Aż 75 proc. mikrofirm od początku 2012 r. podjęło działania antykryzysowe, głównie ograniczając koszty. 71 proc. planuje przeprowadzić je do końca 2013 r. 40 proc. przedsiębiorstw badanych przez BIG Info Monitor uważa, że druga połowa roku będzie dla nich lepsza, a 21 proc. jest zdania, że będzie na odwrót. Aż 58 proc. firm nie planuje żadnych istotnych zmian w profilu działalności, a prawie co jedenasta myśli o zamknięciu bieżącej działalności albo jej zawieszeniu.