Warsztaty szkoleniowe dla członków Komitetów Monitorujących programów operacyjnych, Warszawa