Bezpłatne warsztaty regionalne dla przedsiębiorców z sektora MŚP

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – koordynator Grupy roboczej ds. innowacji dla zrównoważonego rozwoju (działającej w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej) wraz z partnerami regionalnymi, realizują bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców z sektora MŚP na temat innowacji na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju.

Program warsztatów został przygotowany w oparciu o założenia wypracowane przez Grupę roboczą składającą się z przedstawicieli środowisk eksperckich i praktyków biznesowych, którzy na co dzień wspierają swoje organizacje w transformacji modelu biznesowego na bardziej zrównoważony. Przedsiębiorcy znajdą zatem w programie warsztatów szereg informacji wprowadzających do odpowiedzialności biznesu za wpływ społeczny i środowiskowy jak również wiele ciekawych wskazówek i praktycznych narzędzi do zastosowania w codziennej praktyce biznesowej.

Program warsztatów składa się z trzech bloków tematycznych:

  • teoretycznego – wprowadzającego w zagadnienia związane z tematyką CSR i SDG,
  • regionalnego – w jaki sposób można połączyć wyzwania w danym regionie z CSR oraz innowacją dla zrównoważonego rozwoju,
  • praktycznego – w którym poznają Państwo praktyczne narzędzia zastosowania zasad CSR oraz celów SDGs w swoim przedsiębiorstwie.

Warsztaty będą przeprowadzone w pięciu miastach w Polsce, w następujących lokalizacjach:

  • 11 września 2020 r. Gdańsk, Stadion Energa Gdańsk
  • 17 września 2020 r. Kraków, Krakowski Park Technologiczny przy ul. Podole 60
  • 23 września 2020 r. Łódź,  Sala konferencyjna GPI FE, ul. Moniuszki 7/9
  • 29 września 2020 r. Szczecin,
    Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. Technopark Pomerania, ul. Cyfrowa 4
  • 1 października 2020 r. Zielona Góra, Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7

Szczegółowe informacje oraz zapisy są dostępne na stronie: https://bit.ly/2EfeEkC