Warsztaty MZP PARP pt. „Zamień kontakty na kontrakty”

PARP zaprasza do udziału w praktycznych warsztatach Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP nt. tworzenia konsorcjów i innych form współpracy przy przetargach publicznych pt. „Zamień kontakty na kontrakty”, które odbędą się 29 stycznia br. w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. Partnerami spotkania są: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, międzynarodowa kancelaria prawna K&L Gates, EPRD sp. zo.o. i CP Smolna. 

 

Celem spotkania jest przedstawienie przedsiębiorcom sektora MŚP bez preferencji branżowych możliwości udziału w przetargach publicznych w różnych formach przewidzianych prawem, w tym m.in. w ramach konsorcjum i podwykonawstwa. Zgodnie z założeniem projektu MZP na 2018 r., PARP dołoży starań, by wzmocnić networking między uczestnikami spotkania. W tym celu zostanie przygotowany minikatalog firm, które uczestniczą w warsztatach. Prezentacja firmy w minikatalogu jest dobrowolna.

 

Więcej: LINK