Warsztaty Europejskiego Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów- 26 marca 2019 r.

Europejskie Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów (EREK) organizuje warsztaty „Uczynienie recyklingu odpadów opakowaniowych dochodowym biznesem dla MŚP”. Wydarzenie odbędzie się 26 marca 2019 roku w Katowicach.

Efektywność wykorzystania zasobów w sektorze gospodarki odpadami ma podwójne znaczenie. Z jednej strony odnosi się do funkcjonowania przedsiębiorstw, głównie MŚP, zaangażowanych w ten system, z drugiej strony do wyników całego systemu, którego celem, zgodnie z gospodarką o obiegu zamkniętym, jest maksymalizacja odzyskiwania zasoby z odpadów. Oba te aspekty są ściśle powiązane i przekładają się bezpośrednio na ilość i jakość surowców wtórnych, a także na opłacalność działań zaangażowanych podmiotów.

Wymaga to elastyczności w działaniu przedsiębiorstw, odpowiedniej organizacji i dobrze zaplanowanych inwestycji, które często są ograniczone przez czynniki ekonomiczne, techniczne i organizacyjne.

W tym sensie recykling odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki stanowi poważne wyzwanie dla MŚP zaangażowanych w ich zbieranie, sortowanie i przetwarzanie. Jako podmioty gospodarcze zmagają się z ciągle zmieniającymi się warunkami rynkowymi i możliwością reagowania na zapotrzebowanie na podnoszenie jakości surowców wtórnych. Aby ich działalność była opłacalna, MŚP muszą wykazać się elastycznością. Muszą również posiadać odpowiednie praktyki zarządzania i organizacji oraz dobrze przemyślane inwestycje, które często są ograniczone przez czynniki ekonomiczne, techniczne i organizacyjne.

Europejskie Centrum Wiedzy o Wydajności Zasobów (EREK) – oferuje MŚP działające w dziedzinie gospodarki odpadami, informacje i przykłady dobrych praktyk w zakresie logistyki, technologii i rozwiązań organizacyjnych, które pozwalają firmom zmniejszyć koszty operacyjne poprzez oszczędności w zużyciu energii, wody i materiałów jednocześnie poprawiając ich wydajność, wydajność i opłacalność.

Warsztaty zapewnią forum wymiany pomysłów, informacji i możliwości rozwiązywania problemów związanych z poprawą ogólnej efektywności gospodarowania zasobami w podmiotach zajmujących się recyklingiem opakowań, biorąc pod uwagę:

  • aktualne polityki na szczeblu UE i krajowym oraz przyszłe tendencje związane z recyklingiem odpadów opakowaniowych, które mają bezpośredni wpływ na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw w tym sektorze i ich przyszły rozwój;
  • czynniki organizacyjne, prawne i ekonomiczne, które mają wpływ na wydajność i opłacalność zbierania, sortowania, przetwarzania i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym rozszerzoną odpowiedzialność producenta (EPR); i
  • rozwiązania techniczne dla przedsiębiorstw przyczyniające się do poprawy ich produkcji i efektywnego gospodarowania zasobami.

Celem warsztatów jest:

  • Podniesienie świadomości przedsiębiorców na temat znaczenia i możliwości poprawy efektywności gospodarowania zasobami w operacjach gospodarowania odpadami i ich wpływu na rentowność działalności;
  • Aby uwypuklić możliwości i dobre praktyki, należy podzielić się wiedzą i doświadczeniami wśród uczestników w celu stworzenia możliwości usprawnienia operacji organizacyjnych i technicznych związanych z gromadzeniem, sortowaniem i przetwarzaniem odpadów opakowaniowych w celu zwiększenia wydajności i zyskowności operacji, a także ilości i jakość odzyskanych materiałów;
  • Identyfikacja i omówienie kluczowych zagadnień i rozwiązań systemowych (np. EPR) istotnych dla efektywnych pod względem wykorzystania zasobów operacji MŚP zaangażowanych w zbieranie, sortowanie i przetwarzanie recyklingu odpadów opakowaniowych. Jak również cały system, biorąc pod uwagę wykonalność ekonomiczną, wykonalność techniczną, czynniki rynkowe i warunki regulacyjne w Polsce i Europie Środkowej; i
  • Identyfikacja potrzeb informacyjnych podmiotów zbierających, sortujących i przetwarzających dotyczących środków mających na celu optymalizację ich wydajności zgodnie z tendencjami rynkowymi.

Ponadto podczas warsztatów przedsiębiorcy otrzymają możliwość spersonalizowanych sesji coachingowych, aby zapoznać się z narzędziami oferowanymi przez EREK.

REJESTRACJA: https://bit.ly/2HaGJtZ

Warsztaty będą współorganizowane przez IETU.
Impreza odbywa się z okazji Dnia Przemysłu w UE.

Data: 26 marca 2019 r. w godz. 9:30-17:00
Miejsce: Instytut Ekologii Obszarów Przemysłowych, ul. Kossutha 6, Katowice

Więcej informacji na: https://bit.ly/2Tzu06A