Walne Zgromadzenie i Rada Administracyjna UEAPME, Tours – Francja