W Pradze obradowali przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej

W Pradze, 24 listopada odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji reprezentujących interesy MŚP i firm rzemieślniczych krajów z  Czech, Węgier i z Polski oraz gościnnie z Rosji i Białorusi. Stronę polską reprezentowali prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik oraz dyrektor generalny Maciej Prószyński.

 

W trakcie obrad ustalono, że Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rzemiosł Republiki Czeskiej rozpocznie i będzie koordynować przebieg badania kondycji MŚP we wszystkich krajach członkowskich Grupy. Wyniki badań zostaną przedstawione w połowie 2012 roku w Zakopanem. Przedstawiciele Grupy zobowiązali się do podjęcia działań, które pomogą w stworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju inwestycji i handlu w rejonach przygranicznych między wszystkimi krajami.