W Poznaniu o szkolnictwie zawodowym z minister Joanną Kluzik-Rostkowską

17 czerwca w Zespole Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu odbyła się konferencja „Wielkopolski Sejmik Kształcenia Zawodowego”, zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą we współpracy z Komitetem Oświaty i Szkolnictwa Zawodowego Krajowej Izby Gospodarczej oraz Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

Celem spotkania było omówienie sytuacji szkolnictwa zawodowego, w tym funkcjonowania systemu egzaminów oraz współpraca samorządu terytorialnego i gospodarczego w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

W spotkaniu uczesttniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, szkolnictwa ponadgimnazjalnego, organizacje pracodawców i samorządu gospodarczego, w tym samorządu gospodarczego rzemiosła, z mocy ustawy realizującego zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, instytucje rynku pracy oraz organizacji pozarządowych.

Konferencja składała się z dwóch paneli dyskusyjnych: Egzaminy zawodowe do poprawki. Jakich zmian potrzebują szkoły zawodowe? oraz Nauka zawodu u pracodawcy. Kształcenie dualne jako obszar współpracy samorządu terytorialnego i gospodarczego, którego uczestnikiem był Prezes Związku Rzemiosła Polskiego– Jerzy Bartnik.

– Pracodawcy nie są zadowoleni z tego, co proponują szkoły zawodowe. W części mogą być za to odpowiedzialne podstawy programowe. Dlatego niebawem na stronie internetowej MEN powiesimy ankiety dotyczące każdego zawodu – mówiła minister edukacji. – Sprawdźcie je i weźcie udział w naszych konsultacjach. Bardzo nam na nich zależy. Im więcej pracodawców wyrazi swoją opinię, tym więcej będziemy wiedzieć – apelowała Joanna Kluzik-Rostkowska podczas dyskusji.

Szefowa MEN przypomniała o pieniądzach w nowej perspektywie finansowej UE, przeznaczonych na rozwój szkolnictwa zawodowego. To ponad 900 mln euro. – To od nas zależy jak je wydamy. Albo dobrze, albo za pięć lat będziemy w tym samym miejscu – mówiła minister. – Zdefiniowaliśmy na co te pieniądze przeznaczyć. Mamy tam środki dla pracodawców – 5 tysięcy na praktykanta na rok, pieniądze dla opiekuna praktyk i na same praktyki. Marzy mi się sytuacja, w której w Polsce nauka w systemie dualnym będzie powszechna. Wysyłamy do konsultacji rozporządzenie o tego rodzaju kształceniu. Czekamy na Państwa opinie – dodała.

Mówiono także o zawodzie mechanika motocyklowego, który blisko rok temu trafił na listę zawodów rzemieślniczych. Z propozycja poszerzenia listy o ten zawód wystąpiła Wielkopolska Izba Rzemieślnicza. Pomysł spodobał się w Ministerstwie Edukacji Narodowej i został zaakceptowany. – Poznań sprawił, że mamy nowy zawód. Jeżeli ktoś z państwa ma wyobrażenie, że w Polsce jest potrzebny jakiś nowy zawód, proszę do mnie napisać – powiedziała podczas spotkania minister Joanna Kluzik-Rostkowska.

We wrześniu w Zespole Szkół Budowlanych w Poznaniu uczniowie zaczną naukę na tym kierunku.
Zdjęcia: LINK