Handel zagraniczny w 2015 roku

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w pierwszych czterech miesiącach 2015 r. eksport towarów z Polski osiągnął poziom ponad 56,8 mld i był wyższy niż przed rokiem o 4,7 proc.  natomiast wartość importu do Polski wyniosła blisko 54,8 mld euro i była o 0,4 proc wyższa niż przed rokiem. W efekcie, notowany po 4 miesiącach 2014 r. deficyt obrotów towarowych w wysokości ponad 255 mln euro przekształcił się w znaczącą nadwyżkę w wysokości 2050 mln euro.

O tempie wzrostu eksportu zdecydowało głównie jego zwiększenie na rynki wysoko rozwinięte, których udział sięgnął 86 proc. Eksport do tych krajów wzrósł do poziomu ponad 48,8 mld euro, tj. o 6,8 proc. Eksport do UE zwiększył się do ponad 45,2 mld euro, tj. o 7,8 proc. Podobne tempo wzrostu osiągnął eksport do strefy euro (o 7,7 proc., do poziomu 32,5 mld euro).
Więcej: LINK