W Dz. Gazecie Prawnej o ujawnianiu wynagrodzeń w firmach

Jedna z propozycji Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczy wprowadzenia obowiązku ujawniania przez pracodawców wynagrodzeń pracowników. Zdaniem związkowców takie rozwiązanie umożliwi realizację zasad równego traktowania w zakresie wynagradzania – czytamy w Dzienniku.

Pracodawcy nie widzą takiej potrzeby, twierdząc, że już dziś pracownicy mogą korzystać z regulacji prawnych, które chronią ich przed dyskryminacją. Ponadto pracodawcy nie sa zobligowani do sztywnego kształtowania wynagrodzeń. Różnicowanie poborów zależne jest od wydajności pracownika. Jeżeli jeden pracownik na takim samym stanowisku pracuje wolniej będzie zarabiał mniej. Zróżnicowanie zarobków osób obsadzonych na tych samych stanowiskach może też wynikać z różnicy posiadanych kwalifikacji i stażu pracy.

Zachęcamy do przeczytania artykułu „Wynagrodzenia w firmie nie zawsze muszą być tajne”.

Więcej:
dgp.pl
Monika Wieczorek
29.08.2013