Dziennik Gazety Prawnej: Przedsiębiorcy za nieopłacone składki ZUS będą karani tylko raz

Prowadzący działalność gospodarczą, w myśl przepisu obowiązującego od 31 maja, za nieopłacone w terminie składki na ubezpieczenie społeczne mogą być ukarani tylko raz.


Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego w wypowiedzi dla DGP popiera to rozwiązanie. Jego zdaniem wprowadzony przepis pozwoli przetrwać na rynku mniejszym firmom. Stosowanie dwóch kar nie miało sensu, bo przedsiębiorcy i tak nie byli w stanie ich zapłacić z powodu zatorów płatniczych.

W tej chwili w momencie, kiedy sąd nałoży grzywnę na prowadzącego działalność gospodarcza ZUS będzie musiał swoje postępowanie z urzędu umorzyć.

Wiecej:
GazetaPrawna.pl