W dniu 17 stycznia br. nie będą legalizowane świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie