W dniach 22 oraz 26 września 2008 roku nie będą legalizowane świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrz