W czym mogą pomóc środki unijne?

Trwa Kampania informacyjna pt. „Wsparcie dla biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc jeszcze dostępne środki unijne?”, skierowana do polskich przedsiębiorców. Do końca czerwca można wziąć udział w spotkaniu informacyjnym.

Od 15 kwietnia do końca czerwca w całej Polsce odbędzie się 16 spotkań, na których przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób skorzystać z funduszy unijnych przeznaczonych na inwestycje w innowacyjną działalność gospodarczą.

Według szacunków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na przedsiębiorców czeka jeszcze prawie trzy miliardy złotych z funduszy strukturalnych. Do tego należy dodać kolejne trzy miliardy złotych, w formie preferencyjnych instrumentów zwrotnych z Programu ramowego UE na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP). Na spotkaniach przedsiębiorcy otrzymają informacje oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami odpowiedzialnymi za skuteczną dystrybucję tych środków do beneficjentów

Organizatorami kampanii są: Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP) „Instrumenty Finansowe dla MŚP” działający przy Związku Banków Polskich, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Więcej informacji i terminy spotkań: LINK