W czerwcu misja gospodarcza do Armenii

SCC Silesia w dniach 7 – 10 czerwca organizuje misję gospodarczą do Armenii  Zaplanowane są spotkania biznesowe B2B (Business to Business) z firmami ormiańskimi w Erewaniu. Dla każdej polskiej firmy organizatorzy zapraszają odpowiednich partnerów na podstawie wskazań zawartych w materiałach zgłoszeniowych.

Istnieje możliwość uzyskania – w ramach pomocy de minimis – refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych, związanych z udziałem w misji. Zgłoszonym uczestnikom misji organzatorzy pilotują procedurę pozyskiwania refundacji od etapu wypełniania wniosku do chwili rozliczenia projektu.
Więcej: LINK