W Bielawie dyskutowano o odnawialnych źródłach energii

Z inicjatywy Prezesa Izby Rzemieślniczej w Świdnicy i jednocześnie Starszego Cechu Rzemiosł Rożnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie Kazimierza Rachowieckiego 18 października odbyła się w  bielawskiej Szkole Leśnej polsko-niemiecka konferencja nt.: „Innowacyjne technologie. Odnawialne źródła energii”.

 

Organizacją ekokonferencji zajął się Cech Rzemiosł Różnych w Bielawie, Izba Rzemieślnicza ze Świdnicy oraz Urząd Miasta Bielawa. Patronat nad ekologiczną polsko-niemiecką konferencją objęli: Prezes Izby Rzemieślniczej w Świdnicy Kazimierz Rachowiecki, Burmistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel oraz Przewodniczący bielawskiej Rady Miasta Leszek Stróżyk. Wśród gości konferencji byli przedstawiciele Izby Rzemieślniczej z Drezna.

Jak powiedziała Małgorzata Lucińska, Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Świdnicy: „Idea stworzenia transgranicznego forum wymiany poglądów i doświadczeń, związanych z innowacyjnymi technologiami w różnych dziedzinach działalności gospodarczej, powstała podczas partnerskiego spotkania władz Izby Rzemieślniczej z Drezna oraz Izby Rzemieślniczej ze Świdnicy”. W Polsce mamy teraz do czynienia z procesem zmiany sposobu produkcji i wykorzystywania energii. Gmina Bielawa również z tych możliwości korzysta, o czym podczas konferencji mówił Zastępca Burmistrza Andrzej Hordy. Potwierdzeniem jego słów był pokazany podczas konferencji film „Bielawa – modelowe miasto ekologiczne”.

Dzięki udziałowi przedstawicieli firm Gedeon z Dzierżoniowa, Tauron Polska Energia SA, Schreder Polska, Windprojekt Sp. z o.o. oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie, uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z innowacyjnymi technologiami, które są wykorzystywane przy odnawialnych źródłach energii.

Więcej informacji w załączniku.