Małe firmy na rynkach zagranicznych

Najważniejsze aspekty, korzyści i wyzwania związane z prowadzeniem przez małe i średnie przedsiębiorstwa działalności zagranicznej oraz wsparcie dla takiej aktywności – to tematy, które będą omawiane podczas konferencji „Wchodzenie  MŚP na rynki zagraniczne”. Konferencja odbędzie się 22 listopada w hotelu Marriott w Warszawie. Organizatorem spotkania jest ACCA – międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. ZRP jest jednym z patronów konferencji.
 
Współorganizatorem wydarzenia jest PwC – międzynarodowa organizacja doradcza, która na tę okazję przygotowała specjalny raport na temat korzyści i wyzwań związanych z zagraniczną aktywnością firm. Raport został opracowany w oparciu o wyniki badania przeprowadzonego wśród firm z sektora MŚP i zostanie zaprezentowany podczas konferencji.
 
Patronat nad wydarzeniem objęli: Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Związek Rzemiosła Polskiego, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Unicorn SME Union, Związek Banków Polskich oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

 

Prezes ZRP Jerzy Bartnik weźmie udział w dyskusji poświęconej najważniejszym aspektom prowadzenia działalności zagranicznej.

 

Medialnego wsparcia konferencji udzielili: dziennik Puls Biznesu, miesięcznik Strategie – Pismo Dyrektorów Finansowych oraz Bankier.pl

 

Program konferencji: LINK
Formularz zgłoszeniowy: LINK