VI edycja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 – 30.06.2023

Informujemy, że 30 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie odbędzie się VI edycja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030. Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyć będzie hasło: Agenda 2030 – do raportu!

VI edycja Forum w ramach debaty oksfordzkiej skupi się na podsumowaniu postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w związku z przystąpieniem Polski do drugiego Dobrowolnego Narodowego Przeglądu z realizacji Agendy 2030 na forum ONZ. Odbędzie się również panel dyskusyjny pt. „Raportowanie ESG – kolejny obowiązek sprawozdawczy dla przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych czy szansa na pokazanie pozytywnego wpływu biznesu i sektora finansowego na środowisko i społeczeństwo?”.

W ramach tegorocznego Forum będzie można wziąć udział w jednym z dwóch praktycznych warsztatów:

  1. Ryzyka klimatyczne w praktyce biznesowej. Jak przedsiębiorstwa mogą lepiej i efektywniej liczyć i zarządzać swoim śladem węglowym, aby ograniczać negatywny wpływ na klimat i wzmacniać konkurencyjność klimatyczną?
  2. Gospodarka obiegu zamkniętego – sposób na zazielenienie przedsiębiorstwa i wprowadzanie zrównoważonych wzorów produkcji

Agenda wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/vi-edycja-cyklicznego-wydarzenia-promujacego-agende-2030-w-polsce-juz-30-czerwca-w-mrit 

By wziąć udział w wydarzeniu, należy do 18 czerwca br. dokonać rejestracji przez powyższy link.