Organizacja polskiego stoiska narodowego podczas targów HKTDC Food Expo 2023

W dniach 17-19 sierpnia 2023 r. w Hongkongu odbędą się targi HKTDC Food Expo 2023, na których Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje organizacje stoiska informacyjno-promocyjnego.

Targi HKTDC Food Expo w Hongkongu są jednymi z największych i najważniejszych targów dotyczących żywności w Azji i cieszą się nieustającym zainteresowaniem polskich podmiotów z branży rolno-spożywczej. Uczestnictwo w tych targach wpisuje się w działania realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, polegające na popularyzacji produktów rolno-spożywczych wysokiej jakości oraz służy kreowaniu pozytywnego wizerunku polskiej żywności za granicą.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Państwa firm z prośbą o przekazanie próbek polskich produktów wysokiej jakości (m.in. produkty posiadające znak Poznaj Dobrą Żywność, Produkt polski, produkty regionalne, tradycyjne i ekologiczne, w tym produkty uczestniczące w unijnych systemach jakości żywności) oraz materiałów informacyjno-promocyjnych, które będą prezentowane na stoisku MRiRW. Jednocześnie MRiRW poinformowało, że istnieje możliwość odwiedzenia stoiska podczas targów przez przedstawiciela Państwa firm.


Informację potwierdzającą dostarczenie produktów wraz ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za koordynacje tego działania należy przesłać do dnia 20 czerwca 2023 r. na adresy mailowe:

  • artur.sienicki@minrol.gov.pl (tel.: 22 623 24 56),
  • irmina.wlodarczyk@minrol.gov.pl (tel.: 22 623 18 74).

Firmy zainteresowane udziałem w targach proszone są o wysłanie maila zawierającego poniższe informacje. :

1)      Nazwa firmy:…………………………..

2)      Forma udziału: gościnny udział przedstawiciela firmy na targach, na stoisku/ gościnny udział przedstawiciela firmy na targach, na stoisku + przekazanie produktów do spedytora/ przekazanie produktów do spedytora

Osoba do kontakt: imię i nazwisko, tel., e-mail

4)      Przedstawiciele firmy, którzy ewentualnie pojawią się gościnnie na narodowym stoisku: imię i nazwisko, tel., e-mail.  (ze względu na ograniczenia 1-2 osoby)

5)      Proszę pamiętać, że Ministerstwo dysponuje ograniczoną liczbą wejściówek.

6)      Jednocześnie zwracamy się do Państwa o przesłanie krótkiego opisu Państwa oferty produktowej w języku angielskim

7)      Czy Państwa firma działa już na rynku w Hongkongu? TAK/NIE

Opis firmy powinien zawierać:

nazwę i adres firmy,

– osobę do kontaktu wraz numerem telefonu i adresem e-mail,

– krótki opis firmy w języku angielskim,

– prezentowaną ofertę produktową,

– maksymalnie 1 strona A4 w formacie PDF!

8)      Prosimy również o wypełnienie odpowiedniego oświadczenia RODO (wzory w załączeniu):

Oświadczenie RODO 1 – dla firm uczestniczących gościnnie przez swoich przedstawicieli i zabierających produkty we własnym zakresie,

Oświadczenie RODO 2 – dla firm uczestniczących gościnnie przez swoich przedstawicieli i przekazujących produkty do spedycji,

Oświadczenie RODO 3 – dla firm przekazujących produkty do spedycji).

Informacje o przekazaniu produktów do spedytora zostaną wysłane w późniejszym okresie.

Firmy zainteresowane udziałem w targach proszone są o przesłanie wszystkich niezbędnych na chwilę obecną informacji, zbiorczo w jednym mailu (firma+ dane kontaktowe, forma udziału, ewentualni przedstawiciele obecni na stoisku, opis firmy, odpowiedni formularz RODO). 

Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do firm – HKTDC