Uwagi ZRP do projektu ustawy Prawo Probiercze

Związek Rzemiosła Polskiego wraz z Ogólnopolską Komisją Złotniczo-Jubilerską ZRP przesłał do Adama Szejnfelda – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki uwagi i opinie w sprawie projektu Prawo Probiercze. Do zmian w prawie, już w roku ubiegłym, środowisko rzemieślniczych firm złotniczych i jubilerskich wyraziło pozytywny stosunek. Związek oraz Komisja zgadzają się, że obowiązujący system prawny zawiera określone wady i nie sprzyja rozwojowi rynku.

Związek Rzemiosła Polskiego uważa, że potrzebne są regulacje prawne chroniące rynek wewnętrzny, bowiem „wolny rynek” nie może oznaczać „bezbronny rynek”. Przedsiębiorcy oraz rzemieślnicy chcą korzystać z przywileju swobodnego przepływu towarów i usług w obrębie krajów UE w takim samym stopniu, w jakim stopniu korzystają przybywający do Polski obywatele UE.

Szczegółowe informacje w załączniku.