Uwagi ZRP do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania kas rejestrując

Związek Rzemiosła Polskiego przekazał do Ministerstwa Finansów uwagi i propozycje zmian w projekcie rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania kas przez podatników.

Związek Rzemiosła Polskiego nie może zaakceptować zmian zaproponowanych w projekcie nowego rozporządzenia. Dla dużej grupy miko-przedsiębiorstw stanowią one pogorszenie dotychczasowych warunków przechowywania kopii dokumentów fiskalnych poprzez wyraźne obarczenie podatnika odpowiedzialnością za ich przechowanie w formie czytelnej.

Projekt rozporządzenia podejmuje próbę rozwiązania problemu poprzez umożliwienie sporządzania kopii drukowanych dokumentów na informatycznych nośnikach danych. Jednak, z przyczyn oczywistych, związanych przede wszystkim z kosztami (jedynie nowe kasy, nieobjęte ulgą podatkową, wyposażone są w dodatkowe funkcje, umożliwiające sporządzanie kopii paragonów) ale i w przypadku niektórych podatników – ze specyficznymi warunkami instalacji kas (np.: w taksówkach, w handlu bazarowym) większość firm – nie będzie w stanie skorzystać z tej możliwości. Dla tej dużej grupy podatników w rozporządzeniu nie proponuje się żadnych uproszczeń, a nawet dodatkowe obostrzenia.

Zdaniem ZRP nowe rozwiązania problemu archiwizacji papierowych kopii dokumentów kasowych powinny iść w kierunku zdecydowanego skrócenia okresu archiwizowania, przez okres kiedy w przeciętnych warunkach ich przechowywania pozostają czytelne (czyli wyłącznie około 1 roku).

Szczegółowe informacje w załączniku.