Uwagi partnerów społecznych do projektu programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”