Uwagi i opinie Związku Rzemiosła Polskiego do „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022”

Okres objęty opiniowanym planem finansowym (lata 2019-2022) jest szczególny, bowiem charakteryzuje się wyjątkowo wysokim poziomem niepewności i rzadko spotykaną kumulacją ryzyk. Ocena ta dotyczy zwłaszcza uwarunkowań zewnętrznych, w których będzie funkcjonowała polska gospodarka. Niepewność i ryzyka wynikają z dwóch głównych procesów zachodzących w wymiarze politycznym i gospodarczym: dokonującej się wielokierunkowej przebudowy architektury gospodarki światowej oraz pogarszaniu się koniunktury.

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami i opiniami Związku Rzemiosła Polskiego do „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022”: https://bit.ly/2X0bOYI