NOWY WĄTEK W PANELU – LIKWIDACJA PODATKU PIT DLA OSÓB DO 26 ROKU ŻYCIA

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację ustawy o podatku dochodowym oraz innych ustaw. Głównym celem ustawy jest likwidacja podatku PIT dla osób do 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Projekt jest uzasadniony ważnym interesem publicznym, jakim jest stworzenie impulsu dla zatrudnienia osób młodych i tworzenia miejsc pracy. Ustawodawca powołuje się na podobne rozwiązania w innych krajach, które jednak nie mają tak szerokiego oddziaływania – głównie skierowane są do osób uczących się lub które są długotrwale bezrobotne.

Zapraszamy Państwa do dzielenia się uwagami na forum „Monitorowania prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła”: https://bit.ly/2KIIKhP

Logo - Unia Europejska Fundusz Spoleczny