Uwaga użytkownicy programu MISTRZ

Przypominamy, że w dniu 30 kwietnia 2010 roku zdezaktualizuje się obecna wersja programu MISTRZ. Jak co roku otrzymają Państwo kolejną aktualizację. Zostanie ona zamieszczona na stronie Związku Rzemiosła Polskiego w dziale „program MISTRZ”. Prześlemy login i hasło umożliwiające pobranie aktualizacji.

Jednocześnie informujemy, że rezygnacja z użytkowania programu powinna wpłynąć do Związku Rzemiosła Polskiego  na miesiąc od daty wygaśnięcia umowy licencyjnej. Przykładowo, jeśli umowa licencyjna użytkownika kończy się w kwietniu 2010 roku, pismo wraz z rezygnacją powinno wpłynąć na adres Związku Rzemiosła Polskiego najpóźniej w ostatnim dniu marca 2010 roku. Zgodnie z warunkami umowy opłata nie podlega zwrotowi.

Ponadto, informujemy, że zobowiązani są Państwo również do powiadomienia Związku Rzemiosła Polskiego w przypadku zmiany adresu do korespondencji, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Informacje te należy przesłać na adres: paduch@zrp.pl, uhrynowska@zrp.pl lub faxem na numer 022 55 44 220.