Ustawa o zawartości tłuszczów trans w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

W bazie EU TRIS notyfikowany jest obecnie rumuński projekt Ustawy o zawartości tłuszczów trans w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

 

Należy zaznaczyć, że przedmiotowy projekt ustawy określa, że „podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze zostają zobowiązane do wprowadzania do obrotu wyłącznie środków spożywczych, w których maksymalna zawartość tłuszczów trans wynosi 2 g/100 g całkowitej zawartości oleju lub tłuszczu. Te same przepisy mają także zastosowanie do środków spożywczych pochodzących z krajów trzecich oraz z innych państw członkowskich. Nieprzestrzeganie tych przepisów stanowi wykroczenie i będzie karane grzywną w wysokości od 10 000 RON do 30 000 RON. W związku z tym środki spożywcze niezgodne z przepisami prawa będą wycofywane z obrotu produktami przeznaczonymi do spożycia przez ludzi.

 

W przypadku produktów, które nie są zgodne z przepisami prawa, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze rozpoczynają procedury ich wycofywania/usunięcia w celu wyeliminowania takich środków z obrotu i informują o tym właściwe organy.”

 

Ewentualne uwagi można zgłaszać bezpośrednio na stronie TRIS albo przekazując za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 19 lutego br.

 

Więcej: LINK